www.balticmarinenews.lv                                                                                                                                                                                                             Foto: H.Sulainis; R.Šmits

31.03.2016.

                                                 LATVIJAS JŪRNIECĪBAS SAVIENĪBAS KOPSAPULCE 2016.


 

 30. martā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē notika biedrības “Latvijas Jūrniecības savienība” (LJS) gadskārtēja biedru pilnsapulce, kuras laikā tika diskutēts par jūrniecības nozarei svarīgiem jautājumiem. LR Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamenta direktore Laima Rituma un LR Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Tavars pasniedza nozares gada balvas „Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas jūrniecības attīstībā”, tās saņēma: Tālbraucēji kapteiņi Visvaldis Feldmanis un Alberts Evertovskis.

  “Ja mēs paši negodināsim savas nozares labākos cilvēkus un jūrniecību kopumā, tad  diez vai kāds no malas to izdarīs mūsu vietā, jo ir taču tik svarīgi pateikt paldies cilvēkam par viņa mūža darbu”, teica LJS valdes priekšsēdētājs Antons Vjaters.

Pirms biedru sapulces darba uzsākšanas LJA jūrskolas vokālā pedagoga Naura Indzera vadītā vokālā ansambļa muzikāls sveiciens biedru sapulces dalībniekiem.

Kopsapulces sākumā varēja noskatīties Ginta Šīmaņa veidoto videofilmu – Ieskats Jūrniecības nozares izglītībā par paveikto, šī brīža aktualitātēm un nākotnes vīziju turpmākam darbam.

  Par jūrniecības izglītības aktualitātēm runāja Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) prorektors Andrejs Zvaigzne un Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis.

   Latvijas Jūras administrācijas Jūrnieku reģistra pārstāvis Roberts Gailītis runāja par Latvijas jūrnieku resursiem.

   Par vienu no nozīmīgiem gada notikumiem jūrniecībā uzskatāma arī „Latvijas jūrniecības gadagrāmata 2015”, kuras prezentācija parasti notiek gadskārtējās LJS biedru sapulces laikā. “Mani patīkami pārsteidz, ka zvana un par mūsu gadagrāmatu interesējas cilvēki, kas pat nav saistīti ar jūrniecību: autotirgotāji, medicīnas darbinieki, piejūras ciematu iedzīvotāji utt. Tas pierāda, ka mūsu gadagrāmata ir ne tikai dzīvotspējīga, bet arī interesanta un nepieciešama, to lasa ne tikai jūrnieki un jūrniecības uzņēmumu darbinieki, tātad tā ieguvusi daudz plašāku lasītāju loku”, Anita Freiberga. 

A. Freiberga: “Strādājot pie Gadagrāmatas sagatavošanas ir lepnums par latviešu jūrniekiem un emocionāli pārdzīvojumi par aprakstāmo cilvēku likteņiem”. „Latvijas jūrniecības gadagrāmata” iznāk kopš 1989. gada un ir vienā vecumā ar pašu Jūrniecības savienību. Tās izdošana uzskatāma par senu, skaistu un rūpīgi koptu tradīciju. Arī nozares gada balvas „Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas jūrniecības attīstībā” pasniegšanu jūrniecības darbiniekiem varētu uzskatīt par jaunāko laiku tradīciju, kas mums visiem kopā rūpīgi jākopj, jo ir taču tik svarīgi pateikt paldies cilvēkam par viņa mūža darbu. Šķiet, ka ar katru gadu šīs balvas nozīmīgums jūrniecības sabiedrībā arvien pieaug, tomēr vēl joprojām neesam vienojušies ar citām jūrniecības organizācijām par tiem kritērijiem, pēc kuriem tiek vērtēti balvas pretendenti.

Lai pievērstu Latvijas jauniešu uzmanību jūrnieka profesijai, jau desmit gadus tiek organizēts skolu jaunatnes konkurss „ENKURS”, kas jau 2011. gadā kļuva par starptautisku pasākumu, kad Latvijas uzvarētāja komanda sacentās ar Lietuvas jauniešiem. Konkursa organizētāji ir pārliecināti, ka šo pasākumu var padarīt vēl plašāku un piedod mūsu konkursam „ENKURS” patiesi starptautisku skanējumu.

    Visus desmit gadus Latvijas Jūrniecības savienība ir arī aktīva šī pasākuma organizētāja. Latvijas jūrniecības sabiedrība ir ļoti ieinteresēta, lai jaunieši iespējami daudz uzzina par jūrnieka darbu un tā specifiku. Garantēts darbs un laba samaksa ir svarīgs faktors, kas katru gadu pēc „ENKURA” konkursa uz Latvijas Jūras akadēmiju vai Liepājas Jūrniecības koledžu aizved arvien vairāk jauniešu.

Kā jau ierasti noslēgumā kopsapulces dalībnieku debates par jūrniecības izglītības aktualitātēm un citiem sasāpējušiem jautajumiem. Plānotā valdes priekšsēdētāja pārvēlēšana tika atlikta uz vienu gadu, jo netika panākta vienota koncepcija par turpmāko Latvijas Jurniecības savienības darbības modeli.

 

Noslēgums – pārrunas pie kafijas tases.  

 

   Video

 

IMG_8539 IMG_8541 IMG_8542 IMG_8543 IMG_8545 IMG_8546 IMG_8547 IMG_8548 IMG_8549 IMG_8550 IMG_8552 IMG_8553 IMG_8555 IMG_8556 IMG_8557 IMG_8558 IMG_8559 IMG_8560 IMG_8561 IMG_8562 IMG_8563 IMG_8564 IMG_8565 IMG_8568 IMG_8569 IMG_8571 IMG_8573 IMG_8574 IMG_8575 IMG_8576 IMG_8577 IMG_8578 IMG_8579 IMG_8582 IMG_8583 IMG_8584 IMG_8585 IMG_8587 IMG_8589 IMG_8590 IMG_8591 IMG_8593 IMG_8595 IMG_8598 IMG_8599 IMG_8601 IMG_8602 IMG_8603 IMG_8606 IMG_8607 IMG_8608 IMG_8611 IMG_8612 IMG_8613 IMG_8614 IMG_8616 IMG_8617 IMG_8618 IMG_8619 IMG_8620 IMG_8621 IMG_8622 IMG_8624 javascript image gallery lightboxby VisualLightBox.com v6.0