www.balticmarinenews.lv Foto: H.Sulainis; R.Šmits

22.05.2017.


                                                                            “Transport & Logistic 2017” Minhenē (Vācija)


 No 9. līdz 12.maijam Vācijas pilsētā Minhenē norisinājās viena no lielākajām transporta un loģistikas izstādēm Eiropā Starptautiskā izstāde“Transport Logistic 2017”, kurā piedalījās vairāk kā 2000 dalībnieki no 62 pasaules valstīm. Izstāde notiek katru otro gadu un pulcē lielākos kravu pārvadātājus,transporta un loģistikas nozares uzņēmumus. Notiekošajā forumā VAS „Latvijas dzelzceļš” prezidents Edvīns Bērziņš prezentēja atklāto konteinervilciena maršrutu no Rīgas uz Ķīnu un akcentēja nozares izaicinājumus arvien pieaugošās konkurences apstākļos.

 Uzstājoties konferencē “Dzelzceļa nozare tranzīta ātrumā”, E.Bērziņš iepazīstināja klātesošos ar jaunu multimodālo maršrutu no Vācijas caur Rīgas ostu uz Ķīnu, kurā jau nosūtīts pirmais 52 konteineru vilciena sastāvs.

 Vienlaikus E.Bērziņš foruma laikā uzsvēra, ka Latvijas transporta un loģistikas nozares prioritāte patlaban ir Eirāzijas transporta koridoru attīstība un Latvijas sekmīga līdzdalība gan Ķīnas un Vidusāzijas kravu pārvadājumos, gan jaunveidojamā Ziemeļu-Dienvidu koridora attīstībā pārvadājumu nodrošināšanai no Indijas un Irānas. Tāpat LDz prezidents uzsvēra Latvijas potenciālu kravu loģistikā no Āzijas valstīm uz Skandināviju, kā arī no Skandināvijas uz Āziju, kas patlaban ir aktuāls attīstības virziens.

“Šajā izstādē un forumā, iespējams, vairāk nekā jebkad agrāk bija redzams, cik liela ir konkurence kravu loģistikas un pārvadājumu jomā un kā nozarē tiek uztverta ikviena jauna iniciatīva. Arī no Rīgas uz Ķīnu nosūtītais konteinervilciens izraisīja jūtamu aktivitāti nozares dalībnieku vidū, kas liecina par šī projekta nozīmīgumu. Taču esmu gandarīts, ka konkurences pieaugums ir saliedējis nozari Latvijā un izstādē Minhenē piedalījāmies vienotā stendā ar visām lielākajām ostām, un arī komunikācija ar ikvienu stenda apmeklētāju bija vienota,” sacīja uzņēmuma vadītājs.

  Trīs dienu laikā notika vairākas tikšanās ar pastāvīgajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem no visas pasaules. Tāpat arī tika apskatītas jaunākās inovācijas multimodālā transporta un IT loģistikas jomās. Latvijas transporta un loģistikas stendā, kurā Ventspils, Rīgas un Liepājas ostas prezentēja savus uzņēmumus, kā arī tikās ar citu valstu uzņēmējiem.

  Šāda veida izstādes ir ļoti noderīgas, lai klātienē satiktu partnerus no citām valstīm, ar kuriem ikdienā saziņa notiek tikai ar e-pasta vai telefona starpniecību, kā arī lai dibinātu jaunus kontaktus, ar kuru palīdzību varēsim sniegt saviem klientiem vēl labāku servisu un plašāku pakalpojumu un maršrutu klāstu. Noteikti iesakām to darīt arī citiem Latvijas transporta un loģistikas uzņēmumiem!

Dalība starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē Minhenē notiek ar Latvijas Investīciju un  attīstības aģentūras ES struktūrfondu atbalstu.

  Izstādē piedalās Rīgas, Ventspils brīvostas, VAS ”Latvijas dzelzceļš”, kā arī Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde un daudzi ar tranzītu un loģistiku saistīti uzņēmumi kopējā Latvijas delegācijas sastāvā ar vienotu zīmolu "Tranzīts Latvija".

Rīgas brīvostas deliģētie pārstavji bija Haralds Apogs un Mārtiņš Škapars.
 

 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš norādīja, ka diskusijās vairākkārt tika  uzsvērta ģeopolitiskās situācijas, jo ietekme uz kravu plūsmu ir ne tikai Eiropā – kravas ir, mainās tikai loģistikas virzieni. Rūpniecības un patēriņa preču pieprasījums no Eiropā ir samazinājies,  bet attīstoties citi virzieni, un tas prasa elastīgus risinājumus un mobilitāti. Liepājas ostai ir bijusi un ir zināma loma transporta un loģistikas koridorā starp austrumiem un rietumiem.

Īpaša konference bija veltīta sēra direktīvas ieviešanai, šobrīd ir pamats pārrunāt un izvērtēt pirmos novērojumus, kā tā ietekmējusi prāmju pārvadājumus Baltijas jūrā. Kā atzina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks
Jānis Lapiņš, tad nozari šobrīd nedaudz pasargā degvielas cenu kritums, bet problēmas esot. Tāpat konferences
dalībnieki atzinuši, ka savulaik, rūpējoties par vidi, maksimāli tika veicināta kravas automašīnu novirzīšana uz prāmju līnijām, tagad līdz ar sēra direktīvu notiekot pretējais un prāmju operatoriem jādomā kā jautājumus efektīvi risināt un aizstāvēt nozari.

 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes dalība starptautiskajā transporta un loģistikas izstādē Minhenē notiek Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ES struktūrfondu projekta "Uzņēmējdarbības un inovācijas" programmas "Ārējo tirgus apgūšana – ārējais mārketings" ietvaros.

Ventspils brīvostas pārvalde, kuras galvenais mērķis šī gada pasākumā ir tikšanās ar kuģošanas līniju pārstāvjiem, lai informētu par iespējām atvērt līniju uz Ventspili.

Līdztekus informēšanai par iespējām izmantot Ventspils ostas termināļus kravu pārkraušanai, Ventspils brīvostas pārvaldes mērķis šī gada izstādē ir veicināt regulāru kuģošanas līniju atvēršanu uz Ventspili. Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks Igors Udodovs informē, ka veiksmīgi norisinājusies tikšanās ar prāmju operatora “Stena Line” vadību par līdzšinējo sadarbību un nākotnes perspektīvām. Kā jau ziņots, kompānija “Stena Line” nodrošina 12 reisus nedēļā no Ventspils uz Nīneshamnes ostu Zviedrijā, veidojot lielāko Ro-Ro kravu apjomu starp Latvijas ostām.  I.Udodovs arī pauda gandarījumu par tikšanos ar vairākām citām kuģošanas līnijām, kas izrādījušas interesi par Ventspils iespējām. “Ir izveidoti labi kontakti, turpināsim tos uzturēt, lai sasniegtu mērķus jaunu kuģošanas līniju piesaistē,” teica I.Udodovs.

 Minhenes izstādi apmeklēja arī LR Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Uldis Reimanis, un LR Satiksmes Ministrijas ministra padomnieks Artis Stucka.

 

                                                                                                         

 

 

IMG_5070 IMG_5075 IMG_5080 IMG_5081 IMG_5082 IMG_5095 IMG_5096 IMG_5099 IMG_5100 IMG_5101 IMG_5102 IMG_5103 IMG_5104 IMG_5106 IMG_5107 IMG_5108 IMG_5110 IMG_5111 IMG_5112 IMG_5113 IMG_5114 IMG_5115 IMG_5118 IMG_5119 IMG_5120 IMG_5122 IMG_5123 IMG_5124 IMG_5125 IMG_5128 IMG_5129 IMG_5130 IMG_5132 IMG_5133 IMG_5135 IMG_5136 IMG_5139 IMG_5142 IMG_5143 IMG_5144 IMG_5145 IMG_5146 IMG_5147 IMG_5148 IMG_5149 IMG_5150 IMG_5153 IMG_5154 IMG_5155 IMG_5156 IMG_5157 IMG_5159 IMG_5160 IMG_5161 IMG_5162 IMG_5167 IMG_5168 IMG_5169 IMG_5171 IMG_5175 IMG_5176 IMG_5177 IMG_5179 IMG_5181 IMG_5182 IMG_5186 IMG_5187 IMG_5196 IMG_5198 IMG_5199 IMG_5201 IMG_5205 IMG_5213 munich 2 munich1 javascript image gallery lightboxby VisualLightBox.com v6.0