www.balticmarinenews.lv / 22.08.2013                                                                                                                                                                 Foto: R.Šmits

 

32 personu sastāvā Rīgas brīvostu apmeklē delegācija no Japānas

 

 21. augustā Rīgas brīvostu apmeklēja 32 personu liela delegācija no Japānas. Delegāciju vadīja Mr. Jiro Takahashi, kurš ir Japānas centrālā Čjūbu reģiona Nagojas pilsētas Tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs un arī lielākās Japānas ostas mārketinga direktors. Delegācijas sastāvā bija arī tādas nozīmīgas personas kā Mr. Sotaro Nishioka, kurš ir Nagoya ostas pārvaldes priekšsēdētājs. Uzņēmēju delegācijas sastāvā, kas izrādīja interesi par biznesa un uzņēmējdarbības attīstības iespējām Rīgas brīvostā, bija sastopami tādu ievērības cienīgu uzņēmu un korporāciju vadības pārstāvji kā, piemēram, Toyota Tsuasho Korporācijas vadītājs Mr.Kunihiko Kasagi un Mitsubishi Korporācijas viceprezidents Mr. Ichiro Ando.

 

 Rīgas brīvostas pārvaldes apmeklējuma laikā, klātesot arī brīvostas pārvaldniekam Leonīdam Loginovam un brīvostas vadošo uzņēmu pārstāvjiem, delegācijas dalībniekiem tika prezentētas pārvaldes funkcijas un vispārīgie darbības nosacījumi. Prezentācijas laikā, kuru vadīja pārvaldnieks, tika apspriesta ostas pašreizējā darbība un infrastruktūras attīstības plāni, plānotās investīcijas, projekti un brīvo teritoriju potenciāls. Īpašu interesi un atzinību delegācijas dalībnieku starpā izraisīja fakts, ka šobrīd Rīgas ostas maksa sastāda tika 3 % no kopējām izmaksām, kuras tiek piemērotas ostā ienākošajiem kuģiem.