Balticmarinenews.lv / 04.11.2013.                                                                                                                                                  FOTO : RAITIS ŠMITS

TRANSPORT & LOGISTIC 2013 / MINSKA /  Satiksmes ministrs Anrijs Matīss no 10.līdz 11.oktobrim darba vizītē uzturējās Baltkrievijā un piedalījās Starptautiskā dzelzceļa biznesa forumā „Stratēģiskā partnerība 1520: Centrālā un Austrumeiropa”. Delegācijas sastāvā bija VAS „Latvijas dzelzceļš” prezidents Uģis Magonis.

  Satiksmes ministrs A.Matīss uzstājās dzelzceļa biznesa foruma plenārsesijā: „1520: kontinenta mēroga tranzīta bizness”. Ministrs Matīss uzsver, ka Latvija tāpat kā citas Baltijas valstis dzelzceļu pārvadājumu jomā virzienā no Austrumiem uz Rietumiem atrodas īpašā situācijā, jo esam Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, bet tajā pašā laikā strādājam ciešā sadarbībā ar NVS valstīm, jo mūs saista dzelzceļa sliežu platums 1520mm. Matīss norāda, ka šobrīd noris aktīvs darbs, lai veicinātu dialogu Austrumu partnerības procesā, kas ļaus savienot ES TEN-T transporta tīklus ar kaimiņvalstīm.

  Foruma ietvaros satiksmes ministram A.Matīsam un VAS „Latvijas dzelzceļš” prezidentam U.Magonim arī bija tikšanās ar Baltkrievijas Transporta un komunikāciju ministru Anatoliju Sivaku un Baltkrievijas dzelzceļa vadītāju Vladimiru Morozovu, kuras laikā pārrunāja ar dzelzceļa kravu pārvadājumiem saistītos jautājumus.

  No 7.līdz 10.oktobrim Minskā norisinājās Baltkrievijas transporta nedēļa, kuras ietvaros notika virkne ar transporta nozari saistīti pasākumi, t.sk., Starptautiskais dzelzceļa biznesa forums, starptautiskā specializētā izstāde „Transports un loģistika – 2013” un Baltkrievijas transporta-loģistikas kongress. Izstādē „Transports un loģistika – 2013” piedalījās arī Latvijas stends, kuru pārstāvēja Rīgas, Ventspils brīvostu un Liepājas SEZ pārvaldes, LDz, LDZ Cargo, SIA Ultima un TVA grupa.