Balticmarinenews.lv / 04.10.2013.

  Rīgas brīvosta un tās pārvaldnieks L.Loginovs aicina

 uz Baltijas jūras reģiona ostu vadības pārstāvju un Rīgas ostas uzņēmēju tikšanos.

 

Sākotnēji tika izteikta pateicība gan Rīgas Brīvostas pārvaldes, gan starptautiskās burukuģu „The Tall Ships Races” organizatoru vārdā par sniegto atbalstu „The Tall Ships Races 2013” Rīgas posma organizēšanā – bez uzņēmēju atbalsta „The Tall Ships Races 2013” Rīgas posms rīdzinieku un Rīgas viesu atmiņās nepaliktu tik krāšņs. Ņemot vērā, ka viena no Rīgas Brīvostas pārvaldes prioritātēm ir sekmēt sabiedrības kopējo labklājību caur atbildīgu biznesa praksi, īpaši jāuzsvēr Rīgas ostas partneru nozīmi gan nozares attīstībā, gan Rīgas ostas izaugsmē.

  Vairākus gadus Baltijas jūras austrumu krasta ostas – Rīgas, Tallinas, Klaipēdas, Ventspils, Liepājas – organizē kopīgu tikšanos, šoreiz arī Kaļiņingradas osta, lai neformālā gaisotnē apspriestu ar ostu attīstību saistītos jautājumus. RBP šogad šo pasākumu organizēja ar mērķi atjaunot sen iedibināto tradīciju reģiona ostu pārstāvjiem regulāri tikties un pārrunāt nozares aktualitātes un nākotnes perspektīvas.

  Pasākums norisinājās 2013.gada 28.septembrī Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā (Pedvāle, Sabile). Pasākuma norises vieta nav izvēlēta nejauši, jo tieši Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā satiekas dabas, kultūras mantojuma un mākslas integrācija vienotā vidē, kurā Tēlnieks Ojārs Feldbergs pirms septiņiem gadiem uzsācis akmeņu audzēšanas akciju un simtiem cilvēku no dažādām pasaules valstīm ir nodevuši akmens sēklām savus vēstījumus, lai Pedvāles akmeņu stādījuma laukā tie cerībā un ticībā piepildītos.

  Baltijas jūras reģiona ostu pārstāvji stādīja jūras akmeni, lai stiprinātu Baltijas valstu ostu sadarbību un panākumus, lai nodotu vēstījumu nākamajām paaudzēm.