www.balticmarinenews.lv / 12.08.2013                                                                                                                     FOTO : RAITIS ŠMITS UN REINIS SULAINIS

Eiropas Samariešu apvienību jaunieši Rīgas brīvostā.


  No 4. līdz 10.augustam, projektā "Jaunieši par vienotu un labāku Eiropu" ietvaros tikās dažādu valstu jaunieši no Vācijas, Polijas un Austrijas Samariešu apvienībām (Arbeiter-Samartier Jugend, Arbeiter-Samariter-Bund Osterreich, un Samarytanska Federacja Organizacji Pozarzadowych) Latvijā.

Projekta ietvaros tika ieplānotas aktīvas diskusijas par interesējušiem jautājumiem sociālās un pirmās palīdzības jomās. Jaunieši tikās ar Rīgas domes un Saeimas deputātiem (Arvilu Ašerādenu un Andri Bērziņu) un EP bijušo deputātu (Georgu Andrējevu), lai iepazītos ar Latvijas sociālo situāciju un aktualitātēm valstī, kā arī ar pirmās palīdzības attīstību Eiropā. Jaunieši ar lielu interesi apmainījas pieredzē pirmās palīdzības sniegšanā dažādās ES valstīs, apciemoja Rīgas brīvostas Kapteiņa dienestu, lai iepazītos ar glābšanas operācijām ostas ietvaros.

Jaunieši bija ļoti gandarīti par iespēju iepazīties ar Rīgas ostas instalācijām un Ostas policijas darbu, kā arī baudīja Rīgas brīvostas Kapteiņa dienesta personāla viesmīlību, īpaši jaunieši no Hamburgas (Vācija) priecājās par iespēju iepazīties ar citas valsts ostas darbu.

Laura Bulmane, “Latvijas Samariešu apvienības” brīvprātīgo darba koordinatore.