www.balticmarinenews.lv                                                                                                                                                                                                                                                        Foto: H.Sulainis

www.rop.lv

22.11.2015.


                                                                  Pabeigts Rīgas Brīvostas infrastruktūras objekts Krievu salā.  16.novembrī svinīgā pasākumā pilnsabiedrība “BMGS S” Rīgas Brīvostas pārvaldes rīcībā nodeva vērienīgāko atjaunotās Latvijas vēsturē, Rīgas Brīvostas infrastruktūras objektu, kas tapis projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”  ietvaros.


 

  Vienlaikus šis projekts ir viens no lielākajiem infrastruktūras objektiem Latvijā, kura realizācijā ieguldīti 133,65 miljoni eiro. No tiem ES Kohēzijas fonda finansējums paredzēts līdz 77,19 miljonu eiro apmērā, Rīgas Brīvostas līdzekļi (aizņēmums no Nordea Bankas un Pohjola Bankas) 56, 46 miljonu eiro apmērā. Krievu salā izbūvētas 4 beramkravu pārkraušanas piestātnes ar kopējo garumu 1180 metri un dziļumu pie piestātnēm 15,5m, kā arī izbūvēti visi nepieciešamie autoceļu un dzelzceļa pievedceļi un inženiertehniskās komunikācijas līdz ostas teritorijai. Krievu salas projekta kopējā kapacitāte ir 20 milj. tonnu beramkravu gadā.

 

  Projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”  ieviešana tika uzsākta 2006. gadā. Deviņu gadu laikā ir veikts gan ietekmes uz vidi novērtējums, gan izstrādāts tehniskais projekts, gan piesaistīts  ES finansējums, kā arī veikti praktiskie būvniecības darbi. Vietā, kuru vēl pirms dažiem gadiem varējām saukt par degradētu teritoriju, izveidotas labākajai pasaules ostu praksei atbilstošas dziļūdens piestātnes un moderna infrastruktūra. Projekta īstenošanā lielu darbu ir ieguldījuši praktiski visi Rīgas brīvostas pārvaldes darbinieki un ģenerāluzņēmējs pilnsabiedrība ''BMGS S''

 Līdz ar objekta būvniecības pabeigšanu, ir pavērts ceļš turpmākai projekta mērķu sasniegšanai: novērst ostas aktivitāšu izraisīto vides degradāciju Andrejsalas un Eksportostas teritorijās un nodrošināt ostas konkurētspējas saglabāšanu Baltijas jūras reģionā; ~ 35% no Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma tiks pārvietoti no pilsētas centra un Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas uz tām piemērotāku teritoriju; tiks līdzsvarots ostas kravu apgrozījums Daugavas labajā un kreisajā krastā, kas atbrīvos Rīgas centru no ostas terminālu saimnieciskās darbības ietekmes, tai skaitā pastiprinātas auto un dzelzceļa transporta plūsmas, trokšņiem un ogļu putekļiem.

 

IMG_7544 IMG_7545 IMG_7546 IMG_7547 IMG_7548 IMG_7549 IMG_7550 IMG_7551 IMG_7552 IMG_7553 IMG_7555 IMG_7556 IMG_7557 IMG_7558 IMG_7559 IMG_7561 IMG_7562 IMG_7563 IMG_7564 IMG_7565 IMG_7566 IMG_7568 IMG_7569 IMG_7570 IMG_7571 IMG_7572 IMG_7573 IMG_7574 IMG_7576 IMG_7577 IMG_7579 IMG_7580 IMG_7581 IMG_7582 IMG_7583 IMG_7584 IMG_7585 IMG_7586 javascript image gallery lightboxby VisualLightBox.com v6.0