16.04.2014.                                                                                                                                                                                     Foto: R.Sulainis; R.Šmits

                         

Grāmatas „Ventspils osta 750” prezentācija.

                                                                                                                         

  16.aprīlī Ventspils muzeja Livonijas ordeņa pils Kapitula zālē notika grāmatas „Ventspils osta 750” prezentācija.

Grāmata ir pirmais dokumentālais apkopojums par tik plašu Ventspils ostas vēstures posmu.

2013.gadā apritēja 750 gadi, kopš Ventspils ostas vārds pirmo reizi minēts rakstos. Ventspils brīvostas pārvalde par godu nozīmīgajai gadskārtai nolēma organizēt grāmatas par Ventspils ostu izdošanu. Grāmatā konspektīvi aptverts ļoti plašs vēstures posms – sākot ar to, kā radusies Baltijas jūra un beidzot ar Ventspils brīvostu šodien. Tajā netrūkst atmiņu stāstu par skaudriem notikumiem un anekdotisku atgadījumu no jūrnieku dzīves, tāpat pirmo reizi publicēts ļoti plašs fotomateriālu klāsts par Ventspils ostas vēsturi.

Grāmatas teksta autors ir Ēriks Hānbergs, bet dizainu veidojis mākslinieks Gunārs Lūsis. Ostas vēstures lappušu apzināšanā lielu ieguldīja deva vēsturnieki Ineta Didrihsone-Tomaševska, Mārīte Jakovļeva, Jānis Ķeruss, Ingrīda Štrumfa un Armands Vijups, kā arī ļoti daudzi bijušie un esošie Ventspils ostas un pašvaldības darbinieki. Ventspils brīvostas pārvalde un autoru kolektīvs saka lielu paldies visiem, kuri iesaistījās grāmatas tapšanā.

Grāmata „Ventspils osta 750” ir pieejama visās Ventspils pilsētas un novada bibliotēkās. Iegādāties to var Ventspils Tūrisma informācijas centrā.

VIDEO