16.04.2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                Foto: R.Šmits

www.balticmarinenews.lv

 Latvijas Dzelzceļš  2013. gadu beidz ar peļņu.

 

2013.gadā pa Latvijas dzelzceļiem pārvadāti 55,8 miljoni tonnu kravu, kas ir par 7,9 procentiem mazāk nekā 2012.gadā uzstādītais vēsturiskais kravu pārvadājumu rekords 60,6 miljonu tonnu apjomā. Šī iemesla dēļ samazinājušies VAS „Latvijas dzelzceļš” (LDz) ieņēmumi, tomēr, pateicoties sekmīgai finanšu darbībai un labiem darba rādītājiem, LDz strādājis ar peļņu.

 

2013.gada Latvijas Dzelzceļš peļņa ir ievērojami lielāka nekā citus gadus - 56,1 miljoni latu, taču lielākā tās daļa - 43,7 miljoni latu – gūta no kravas vagonu parka pārvērtēšanas un nodošanas meitassabiedrībai SIA „LDz Cargo”, kas ir vienreizējs darījums un nav saistīts ar naudas plūsmu.

 Lielākā daļa no pārvadāto kravu izcelsmes ir no Krievijas (77,1%) un Baltkrievijas (12,6%). Tām seko Kazahstāna (4,8%), Lietuva (4%), Ukraina (0,7%) un citas valstis. Jau ierasti, ka lielāko pārvadājumu daļu no kravu veidiem veido nafta un naftas produkti (38,9%) – to apjoms salīdzinot palielinājies par 18,3% - un akmeņogles (37,9%), kuru apjoms pagājušajā gadā samazinājies par 5,7%.

 

 „Pagājušais ir bijis ļoti labs gads, kas mums ļāvis nodrošināt stabilu pienesumu valsts ekonomikai un budžetam. Nodrošinot kravu apjomu ap 55 miljoniem tonnu gadā Latvijas dzelzceļš spēj būt par vienu no spēcīgākajiem valsts uzņēmumiem un joprojām saglabāt līderpozīcijas reģiona mērogā,” norāda Latvijas Dzelzceļš prezidents Uģis Magonis.

 2013.gadā VAS „Latvijas dzelzceļš” komerciālā rentabilitāte veidoja 36,6%, bet pašu kapitāla rentabilitāte– 31,1%. Nodokļos LDz koncerns pērn nomaksājis 75,7 milj. latu.

 

 VAS „Latvijas dzelzceļš” neto apgrozījums– pērn sastādīja 153,2 miljonus latu, kas ir par 5,5 procentiem mazāk, nekā gadu iepriekš, jo, samazinoties kravu pārvadājumiem, samazinājās arī ieņēmumi par infrastruktūras jaudas pārdošanu, kas ir Latvijas dzelzceļa kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja galvenais ieņēmumu avots. Savukārt, koncerna konsolidētie ieņēmumi 2013.gadā ir 308,6 miljoni latu, kas ir par 7,6 procentiem mazāk salīdzinot ar 2012.gadu, un arī tas skaidrojams ar samazinājumu kravu pārvadājumu apjomā, kas veido būtiskāko koncerna neto apgrozījuma daļu.

Koncerns Latvijas dzelzceļš sastāv no valdošā uzņēmuma VAS Latvijas dzelzceļš,piecām meitassabiedrībām – AS LatRailNet, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA LDz Cargo, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus; infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Infrastruktūra; ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmuma SIA LDz Ritošā sastāva serviss, - apsardzes uzņēmuma SIA LDz Apsardze, kā arī SIA LDz Cargo metassabiedrības SIA LDz Cargo Loģistika, kas sniedz kravu ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumus .

    Trīs mēnešus pirms pilnvaru termiņa līdzšinējais VAS «Latvijas Dzelzceļš» (LDz) prezidents Uģis Magonis pārvēlēts amatā uz vēl trīs gadiem,

„Nekādā gadījumā tam nav saistības ar vēlēšanām, [..] tas saistīts ar  uzņēmuma darbības prognozējamību un to, ka nemainās uzņēmuma vadība gada vidū, pauda Anrijs Matīss (LR Satiksmes ministrs).

 

VIDEO